Privatmo politika

Galioja nuo 2022-03-01

1. Asmens duomenų valdytojas ir jo kontaktinė informacija

Pagal šią Privatumo politiką tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra UAB „DEPO DIY LT“ patronuojanti įmonė SIA „DEPO DIY“, įmonės kodas 50003719281, buveinės adresas Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., Latvija, LV-2130, elektroninis paštas susisiekti AsmensDuomenys@depo-diy.lt (toliau – DEPO).

2. Kokius jūsų asmens duomenis DEPO tvarko?

Ši Privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos jūs teikiate DEPO ar kuriuos DEPO gauna dėl bendradarbiavimo su jumis.

Pavyzdžiui, DEPO tvarko šių kategorijų asmens duomenis: asmens tapatybės duomenys, bendra informacija ir kontaktiniai duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, įstaiga, įmonė, pareigos; vaizdo stebėjimo duomenys (nuotrauka); duomenys, pateikti užmezgant ir (arba) įgyvendinant bendradarbiavimą ir pagrįsti pirkimo sutartimi, tiekimo sutartimi, viešųjų pirkimų ir kt. sutartimis; mokėjimo duomenys.

DEPO apsaugo informaciją, kurią jūs teikiate DEPO, ir DEPO įsipareigoja apsaugoti taip pat tą informaciją, kurią DEPO apie jus gavo iš kitų asmenų.

Turėkite omenyje, kad kartais DEPO sujungia iš jūsų gautą informaciją ir informaciją, surinktą iš trečiosios šalies šaltinių, visada laikydamasi galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

Šioje Privatumo politikoje „asmens duomenimis“ laikoma bet kokia su jumis susijusi informacija, leidžianti tiesiogiai ar netiesiogiai jus identifikuoti (ypač naudojant jūsų vardą, pavardę, asmens kodą[1], gimimo datą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), taip pat bet kokia kita informacija apie jus, įgyta naudojant su jumis susijusią informaciją. Pavyzdžiui, jei jūs, norėdami dirbti DEPO, nusiunčiate DEPO savo CV, DEPO jūsų pateiktą informaciją naudos tik numatytu tikslu, t. y. įvertinti, ar jūsų kandidatūra atitinka aktualųjį vakansijos pasiūlymą.

Pateikdami DEPO savo asmens duomenis, jūs suprantate, kad DEPO tvarko jūsų asmens duomenis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą[2] (toliau – Reglamentas), šią Privatumo politiką ir Lietuvos Respublikoje taikomus ir privalomus teisės teisės norminius aktus.

3. Kokiais tikslais, kokiu teisiniu pagrindu ir kiek laiko DEPO tvarko jūsų asmens duomenis?

 • Tikslas – naudotojo registravimas svetainėje „DEPO online“.

Teisinis pagrindas – sutikimas.

Saugojimo terminas – iki sutikimo atšaukimo.

 • Tikslas – nuotolinės sutarties sudarymas ir vykdymas.

Teisinis pagrindas – sutarties sudarymas ir vykdymas.

Saugojimo terminas – iki prekės garantinio laikotarpio pabaigos.

 • Tikslas – buhalterinės apskaitos dokumentų dėl jūsų atliktų mokėjimų išsaugojimas.

Teisinis pagrindas – teisinė prievolė.

Saugojimo terminas:

*popierine forma apskaitos dokumentus su jūsų duomenimis saugosime 5 metus ir 7 mėnesius;

* Jūsų duomenis, nurodytus apskaitos dokumentuose, elektroninėje buhalterinės apskaitos sistemoje saugosime 10 metų.

 • Tikslas – atsisakymo teisės įgyvendinimo procedūros užtikrinimas.

Teisinis pagrindas – teisinė prievolė.

Saugojimo terminas – iki atsisakymo teisės įgyvendinimo procedūros pabaigos.

 • Tikslas – DEPO kortelės suteikimas.

Teisinis pagrindas:

*sutikimas (DEPO klientų kortelėms, išduotoms iki 2021-09-26);

*sutarties sudarymas ir vykdymas, remiantis Sutartimi dėl DEPO kortelės suteikimo fiziniam asmeniui (DEPO klientų kortelėms, išduotoms nuo 2021-09-27).

Saugojimo terminas – iki sutikimo atšaukimo arba Sutarties dėl DEPO kortelės suteikimo fiziniam asmeniui galiojimo laiką ir 10 metų nuo jos pasibaigimo.

 • Tikslas – jūsų tapatybės ir įgaliojimų patikrinimas, kai veikiate įgaliotojo vardu, ir jūsų atstovavimo teisių, sudarant sandorius, įrodymų užtikrinimas.

Teisinis pagrindas – sutarties vykdymas.

Saugojimo terminas:

*popierine forma apskaitos dokumentai su jūsų duomenimis saugomi 5 metus ir 7 mėnesius;

*jūsų duomenis, nurodytus apskaitos dokumentuose, elektroninėje buhalterinės apskaitos sistemoje saugosime 10 metų;

*įgaliojimas (originalas arba kopija) saugomi 10 metų.

 • Tikslas – DEPO papildomos paslaugos suteikimas (pavyzdžiui, prekių pristatymas, 3D vizualizacijų kūrimas, prekių individualizavimas).

Teisinis pagrindas – sutarties sudarymas ir vykdymas.

Saugojimo terminas – 2 savaitės nuo atitinkamo pasiūlymo sukūrimo dienos arba 1 mėnuo, jei jūsų prašymu pratęsiamas pasiūlymo apmokėjimo terminas.

 • Tikslas – priekabų nuoma.

Teisinis pagrindas – sutarties sudarymas ir vykdymas.

Saugojimo terminas – 10 metų nuo sutarties įvykdymo.

 • Tikslas – bendravimas su DEPO bendradarbiavimo partneriais.

Teisinis pagrindas – sutarties sudarymas ir vykdymas.

Saugojimo terminas – iki sutarties įvykdymo.

 • Tikslas – įrodymų užtikrinimas kylant ginčams dėl sutarčių, sudarytų su DEPO bendradarbiavimo partneriais.

Teisinis pagrindas – teisėtas interesas (DEPO teisinių interesų apsauga kilus ginčui su DEPO bendradarbiavimo partneriais).

Saugojimo terminas – 10 metų nuo sutarties įvykdymo.

 • Tikslas – jūsų prašymų ir pareiškimų nagrinėjimas (kad DEPO galėtų išnagrinėti jūsų prašymą dėl prekės keitimo ir (arba) pinigų grąžinimo.

Teisinis pagrindas – teisinė prievolė.

Saugojimo terminas – 10 metų nuo pretenzijos, prašymo, reikalavimo ar pareiškimo gavimo dienos.

 • Tikslas – kandidato į pareigas įvertinimas.

Teisinis pagrindas – sutikimas.

Saugojimo terminas – iki darbo sutarties sudarymo su jumis arba kitu kandidatu į pareigas, arba iki jūsų sutikimo atšaukimo.

 • Tikslas – DEPO teisės į turto apsaugą įgyvendinimas ir įrodymų gavimas (vaizdo stebėjimas).

Teisinis pagrindas – teisėtas interesas (DEPO teisinių interesų – tiesės į turto apsaugą ir atitinkamų įrodymų užtikrinimą – įgyvendinimas).

Saugojimo terminas:

*90 dienų pagal įmonėje nustatytą inventorizacijos atlikimo tvarką.

*jei atskleidžiamas DEPO nuosavybės teisės pažeidimas ir vaizdo įrašas reikalingas įrodymams užtikrinti, vaizdo įrašas saugomas visą veikos tyrimo laiką.

 • Mērķis – klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas (telefoninių pokalbių įrašymas).

Teisinis pagrindas – teisėtas interesas (užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę).

Saugojimo terminas – 30 dienų.

 • Tikslas – rinkodaros veikla.

Teisinis pagrindas – sutikimas.

Saugojimo terminas – iki rinkodaros kampanijos pabaigos arba sutikimo atšaukimo.

Prireikus DEPO gali saugoti jūsų asmens duomenis ir tada, kai nebebūsite DEPO klientas, bendradarbiavimo partneris, kontaktinis asmuo ir t. t. Taip DEPO gali daryti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės norminiuose aktuose numatytais atvejais ir DEPO teisėtiems interesams apsaugoti, jei tarp jūsų ir DEPO kiltų ginčų. DEPO nesaugos jūsų asmens duomenų ilgiau nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į duomenų gavimo tikslą.

Mes negalime priimti jūsų užsakymo, parduoti prekės, grąžinti pinigų ir svarstyti jūsų kandidatūros į pareigas DEPO, jei atsisakote pateikti mums savo asmens duomenis.

4. Kiti tvarkymo tikslai

DEPO tvarko asmens duomenis pirmiau neminėtais, ypatingais atvejais, ir apie duomenų tvarkymo tikslą informuoja duomenų subjektą gaudama jo duomenis. Pavyzdžiui, kartais DEPO rengia apklausas, klientų dienas ir panašius renginius, kurių metu gali būti vykdomas asmens duomenų tvarkymas. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi neeiliniais atvejais, siekiant apsaugoti jūsų, kaip duomenų subjekto, arba trečiojo asmens gyvybinius interesus.

5. Kam DEPO gali perduoti jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami DEPO įmonių grupėje (patronuojančios ir (arba) dukterinės įmonės) įgaliotų darbuotojų vykdomo vidinio administravimo tikslais.

Tretiesiems asmenims jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti tokiais atvejais:

 • perduodant informaciją apie jus auditoriams, finansų ir teisės konsultantams;
 • perduodant informaciją apie jus DEPO bendradarbiavimo partneriams, kurie DEPO teikia įvairias paslaugas, siekiant įgyvendinti jūsų reikalavimus, teikiant jums jūsų pasirinktą paslaugą (pvz., produkto remontą) arba produktą;
 • vykdant šalių sutartinius įsipareigojimus (pvz., priekabos nuomos sutarties atveju ir pan.);
 • vykdant vaizdo stebėjimą DEPO parduotuvėse (apsaugos paslaugos teikėjui).

DEPO neperduoda informacijos apie jus tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikia DEPO teisėtiems, sutartiniams ar komerciniams tikslams pasiekti, ir jei tai leidžiama ar nustatyta Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės norminiuose aktuose numatytais atvejais DEPO gali atskleisti, pavyzdžiui, informaciją apie jūsų darytus pirkimus ir gautas paslaugas DEPO parduotuvėse, jūsų apsilankymus DEPO internetinėje svetainėje https://depo-diy.lt/ ir (arba) https://online.depo-diy.lt/ bei kitą informaciją apie jus. Minėtoji informacija gali būti atskleista tokiais atvejais:

 • siekiant įvykdyti DEPO privalomuosiuose norminiuose aktuose nustatytas prievoles;
 • jei asmens duomenis perduoti būtina apsaugant DEPO teises;
 • užtikrinant jūsų ar kitų asmenų saugumą;
 • nusikalstamoms veikoms išvengti ir tirti;
 • atsakant į valstybinių institucijų prašymus.

Taip pat tais atvejais, kai dėl jūsų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo DEPO gali patirti nuostolių, DEPO turi teisę kreiptis į teismą, policiją, draudimo paslaugų teikėjus, siųsti duomenis apie jūsų neįvykdytus įsipareigojimus skolų išieškojimo paslaugų teikėjams ir teisinių paslaugų teikėjams.

6. Slapukai

Informacijos apie DEPO naudojamus slapukus rasite DEPO slapukų politikoje – https://depo-diy.lt/slapukai/.

7. Duomenų saugumas

DEPO įdiegė ir palaiko tam tikras technines ir organizacines priemones, kuriomis užtikrinama maksimali asmens duomenų apsauga nuo neteisėto atskleidimo ar gavimo, netyčinio ar neteisėto praradimo, sunaikinimo ar taisymo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8. Kokios yra jūsų teisės?

Kaip duomenų subjektas turite šias teises:

 • bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis; sutikimo atšaukimas nedaro įtakos tvarkymo teisėtumui, pagrįstam sutikimu, kuris buvo duotas prieš atšaukimą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis (gauti DEPO turimus asmens duomenis, sužinoti jų tvarkymo tikslą ir pagrindą);
 • pareikalauti, kad DEPO ištaisytų arba ištrintų asmens duomenis;
 • pareikalauti jūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimo;
 • prieštarauti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;
 • pareikalauti, kad DEPO pateiktų jums informaciją apie tai, kokią informaciją apie jus DEPO tvarko; taip pat turite teisę nemokamai gauti dokumentų, kuriuose nurodyti jūsų asmens duomenys, kopijas.

Savo teisėms įgyvendinti galite pasinaudoti DEPO parengta pareiškimo forma (ją galima gauti informacijos centre) arba pateikti laisva forma parašytą prašymą.

DEPO gali nepatenkinti jūsų prašymo, jei jis kelia grėsmę kitų asmenų teisėms arba jūsų prašymas yra nepagrįstas, pakartotinas ar jam patenkinti DEPO turėtų skirti neproporcingai daug pastangų ir resursų. Bet kuriuo atveju DEPO privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės norminių aktų, galinčių uždrausti DEPO trinti informaciją apie jūsų asmens duomenis.

Jūs privalote pakartotinai pateikti DEPO informaciją, jei jūsų pateikti asmens duomenys (pavyzdžiui, pavardė) pasikeitė, taip pat jei nustatėte, kad jūsų asmens duomenys, kuriuos DEPO tvarko, yra netikslūs ar neaktualūs.

Mes darome viską, ką galime, kad apsaugotume mūsų žinioje esančius jūsų asmens duomenis. Tačiau, jei turite klausimų, komentarų,prašymų ar pareiškimų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, arba manote, kad DEPO pažeidė jūsų teises, turite teisę atitinkamą prašymą (pareiškimą) pateikti bet kurios DEPO parduotuvės (Lietuvos Respublikoje) Informacijos centrui arba išsiųsti saugiu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą (pretenziją) el. pašto adresu AsmensDuomenys@depo-diy.lt arba paštu UAB „DEPO DIY LT“ buveinės adresu: Konstitucijos pr. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-09308.

Nepavykus išspręsti nesutarimų su mumis, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, (85) 279 1445, ada@ada.lt

9. Privatumo politikos pakeitimai

DEPO bet kuriuo metu gali pakeisti ir papildyti šią Privatumo politiką. DEPO savo internetinėje svetainėje nurodys informaciją (datą) apie tai, kada Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta. Istorines privatumo politikos versijas galima gauti rašant el. pašto adresu AsmensDuomenys@depo-diy.lt.


[1] Čia ir toliau – asmens kodas tvarkomas, jei „Anketa DEPO kortelei gauti (identifikuotam klientui)“ buvo užpildyta iki 2021-04-16 (imtinai) arba jei buvo parašytas atskiras pareiškimas dėl asmens kodo naudojimo; gimimo data ir adresas tvarkomi, jei „Anketa DEPO kortelei gauti (identifikuotam klientui)“ buvo užpildyta iki 2021-07-06 (imtinai) arba jei buvo parašytas atskiras pareiškimas dėl gimimo datos ar adreso naudojimo. Ši sąlyga netaikoma priekabos nuomos sutarčiai ir šios dalies 6 ir 7 punktams.

[2] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 (2016 m. balandžio 27 d.) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).